Sök

Kaj Hobér ny ordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Stockholms Handelskammare har utsett professor Kaj Hobér till ny ordförande i SCC:s styrelse från och med 1 januari 2016. Kaj Hobér är en av Sveriges mest välmeriterade specialister inom internationell tvistlösning.

Kaj Hobér är professor vid Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet samt knuten till 3VB Chamber i London. Tidigare var han delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i tjugo år, till och med 2014, och innan dess delägare på White & Case Advokat AB.

– Kaj har verkat inom området i över 30 år, och hans gedigna erfarenhet och insatser inom området har varit starkt bidragande faktorer till Sveriges internationella framgångar. Som tidigare ledamot i SCC:s styrelse är Kaj väl förtrogen med SCC:s arbete och förfaranden, säger Michael Wolf, ordförande Stockholms Handelskammare.

- SCC har idag en mycket stark ställning både i Sverige och internationellt, och fortsätter hela tiden att utvecklas. Jag ser fram emot att tillsammans med SCC sekretariat och styrelse fortsätta arbetet med att positionera SCC som en viktig aktör på tvistlösningsområdet, och att lyfta fram Sverige som en av de mest attraktiva platserna i världen för tvistlösning, säger Kaj Hobér i en kommentar till utnämningen.

Nuvarande ordföranden i SCC är Ulf Franke och hans mandat går ut den 31 december 2015. Ulf har varit ordförande i SCC:s styrelse sedan 2013 samt innan dess generalsekreterare under perioden 1975 – 2010.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här