Sök

Kan ISDS stödja arbetet mot klimatförändringar?

Vid en internationell konferens i Warszawa anordnad av Lewiatan Court of Arbitration fördes nyligen djupgående diskussioner om framtida utmaningar inom ISDS. En av talarna var SCC:s Generalsekreterare Annette Magnusson.

Konferensens fokus låg på tvistlösning vid transaktioner relaterade till M&A/JV, men även utvecklingsfrågor för kommersiella tvister i stort och investeringstvister. Ett ämne som diskuterades var hur investeringsskydd kan bidra till en bättre miljö. SCC: s Generalsekreterare Annette Magnusson har talat och skrivit om detta ämne vid ett flertal tillfällen tidigare, och framhöll i sitt tal behovet av att innefatta visionära fördragsvillkor i framtida fördrag.

– If we can combine treaty terms that truly reflect the role played by private investments for a better environment, and the existing enforcement mechanisms of international arbitration, I believe true progress for the environment could be achieved on a global level, konstaterade Annette Magnusson.

Läs hela talet här.

Andra ämnen som diskuterades under rundabordssamtalet var bland annat framtiden för europeiska investeringstvister, åtgärder för att främja tillväxt och stabilitet i mellanstatliga tvister, samt strategier för att hantera problem som uppstår då stater drar sig ur processer som är relaterade till investeringsskydd.

Konferensen anordnades av Lewiatan Court of Arbitration.

Läs mer om ISDS och hållbar utveckling.

Environment Needs Visionary Treaty Drafting

Climate Change Justice Calls for Enhanced Legal Regimes

Investment Law Reform and Sustainable Development

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här