Sök

Lär dig mer om ISDS

Idag startar Stockholms Handelskammares initiativ ”Fakta om #ISDS” som syftar till att sprida information och kunskap om tvistlösningsverktyget ISDS (Investor-State Dispute Settlement) via sociala medier.

ISDS är den tvistlösningsmetod som föreslås inkluderas i handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP).Det är en neutral, rättssäker och etablerad metod som används för att lösa tvister mellan investerare och stater.

Vilken typ av investerare förekommer i ISDS? På vilket sätt stärker ISDS internationell handel? Hur kan ISDS främja investeringar på miljöområdet?

Mellan 9-11 mars kan du lära dig mer om investeringsskydd och ISDS genom att följa Handelskammarens Facebook och Twitterkonto där vi kommer dela infographics ,artiklar, statistik och blogginlägg om ISDS.

Följ uppdateringarna på www.facebook.com/stockholmshandelskammare och via Twitterkontot @SthlmChamber

Vad är ISDS? Läs mer på ISDS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här