Sök

Mål om klander av skiljedom i hovrätterna

Skiljeförfarandeutredningen har gjort en undersökning för att kartlägga omfattningen av klandermål av skiljeförfaranden i hovrätterna.

Undersökningen, som genomförts av f.d. justitierådet Johan Munck och rådmannen Helga Hullmann, omfattar alla klandermål som har anhängiggjorts under perioden 2004-01-01 - 2014-05-31 i samtliga hovrätter.

Undersökningen visar bland annat att av de totalt 191 väckta klandermålen har 165, dvs. ca 86 procent, anhängiggjorts i Svea hovrätt.

Ändring/ogiltigförklaring/upphävande av en skiljedom helt eller delvis efter sakprövning har skett i tio mål, motsvarande knappt sex procent av alla avgjorda klandermål.

Skiljeförfarandeutredningen noterar även att handläggningstiderna i klandermålen i hovrätterna blir allt kortare.

Undersökningen publicerades nyligen i Svensk Juristtidning och finns nu även tillgänglig på svenska och engelska på SCC:s hemsida:

Läs undersökningen på svenska

Läs en inofficiell engelsk översättning

Regeringen beslutade i februari 2014 att tillsätta en utredning med uppdraget att se över lagen (1999:116) om skiljeförfarande. F.d. justitierådet Johan Munck utsågs till särskild utredare och rådmannen Helga Hullmann utsågs till sekreterare. Utredningen har antagit namnet ”Skiljeförfarandeutredningen” och den kommer att lämna sitt betänkande under 2015. Denna artikel motsvarar i huvudsak ett avsnitt i det kommande betänkandet.

Läs mer om skiljeförfarandeutredningen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här