Sök

Mauritiuskonventionen om transparens i SCC:s ISDS-mål

En vägledning för tillämpning av Mauritiuskonventionen och UNCITRAL:s transparensregler i mål enligt SCC:s regler finns nu tillgängligt på SCC:s hemsida.

Konventionen om transparens i skiljeförfaranden mellan investerare och stater (s.k. ISDS) antogs av FN:s Generalförsamling den 10 december 2014. 

Sedan Sverige som en av de första staterna att undertecknat konventionen den 17 mars 2015 har i dagsläget totalt elva länder skrivit under; Kanada, Finland, Frankrike, Italien, Mauritius, Schweiz, Sverige, Storbritannien, Syrien, Tyskland och USA.

Se tillägget och övriga regler här:

Practice note: Mauritiuskonventionen och UNCITRALS regler om transparens i SCC:s mål

UNCITRAL:s regler om transparens i investeringstvister

Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (Mauritiuskonventionen)

Kommentarer från skiljedomsinstitut kring samspelet mellan UNCITRAL:s transparensregler och institutens egna regler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här