Sök

Modernisering av lagen om skiljeförfarande

Skiljeförfarandeutredningen har slutfört sitt arbete och överlämnat betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37).

Den nuvarande lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116) har varit i kraft i femton år. Utredningen tillsattes i februari 2014 för att säkerställa att svenskt skiljeförfarande ska fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter.

Betänkandet innehåller bland annat förslag på hur klanderprocessen i hovrätten kan bli mer effektiv och hur onödiga och parallella domstolsprocesser kan undvikas.

För att underlätta för internationella aktörer som deltar i skiljeförfaranden i Sverige föreslår utredningen även att engelska ska kunna användas av vittnen och parter vid klanderprocess i domstol.

Ett undantag föreslås också från rätten att föra talan mot ett beslut om ersättning till skiljeman, när sådant beslut har fattats av ett skiljedomsinstitut. Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft 1 juli 2016.

Läs hela betänkandet här: Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)

Betänkandet innehåller också en sammanfattning på engelska.

Pressmeddelande

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här