Sök

Möte om klimatrelaterade tvister i samband med COP21

Under COP21 i Paris den 7 och 8 december hålls en konferens med titeln: “Climate change related disputes: A role for international arbitration and ADR”. SCC är medarrangör tillsammans med IBA, ICC, SCC och PCA.

Conference in Parties ses som en av världens viktigaste mötesplatser för förhandlingar om miljö, politik och ekonomi. Målet för årets möte i Paris, COP21, är att få till stånd en global, bindande överenskommelse bland världens samtliga stater om klimatet i syfte att hejda den globala uppvärmningen.

I samband med mötet hålls en konferens gemensamt organiserad av the International Bar Association, the ICC International Court of Arbitration, SCC och the Permanent Court of Arbitration för att diskutera hur skiljeförfarande och alternativa tvistlösningsmetoder (ADR) används idag för att lösa tvister relaterade till klimatförändringar.

Under konferensen kommer bland andra följande frågor att diskuteras: Vilken roll spelar skiljeförfarande och ADR för implementering och upprätthållande av internationella hållbarhetsprinciper, överenskommelser och skyldigheter? Hur kan dessa mekanismer bidra till att lösa tvister, och till att upprätthålla såväl individuella, nationella som internationella målsättningar kring klimatförändringen?

SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson moderar panelen: "International Arbitration & ADR in Enforcing Treaty Environmental Obligations".

Konferensen riktar sig till företagsjurister och advokater, ombud och skiljemän, institut, chefer och personer verksamma inom bank, försäkring och på avdelningar som sysslar med miljö och hållbarhetsfrågor, lobbygrupper och ideella organisationer.

Registrering

Program

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här