Sök

Ny artikel: Skiljeförfarande inom den finansiella sektorn

Varför ökar skiljeförfarande som tvistlösningsmetod inom den finansiella sektorn? En ny artikel av Silvia Devulder reder ut möjliga orsaker och påverkande faktorer.

I kölvattnet av både finans- och Eurokrisen 2008 respektive 2012 har tillämpningen av skiljeförfarande inom den finansiella sektorn ökat. Finansiella aktörer som tidigare haft en tydlig tradition av domstolsprocesser har ställts inför behovet av effektivare metoder för tvistlösning. Bland annat innebär tvisternas ökande komplexitet att det ställs högre krav på specialistkompetens hos domare.

Silvia Devulder är jurist på Swedbank och författare till artikeln “Rise of arbitration in the financial sector: breaking with tradition”. Här diskuterar hon bland annat orsaker till, och förutsättningar för val av tvistlösningsmetoder, och relaterar dessa till faktorer som kontext och bransch, användning av standardklausuler samt verkställighet av domstolsbeslut. Enligt artikeln är tvistlösning i domstol fortfarande det alternativ som föredras i de flesta områdena. Dock visar Roschier Dispute Index att de nordiska länderna sticker ut genom att föredra tvistlösning i skiljedomstol.

Läs hela artikeln här

Med anledning av detta utarbetades nyligen en ISDA-kompatibel modellklausul av SCC tillsammans med Gernandt & Danielsson och Mannheimer Swartling, i samråd med den lokala derivatbranschen.

Läs mer och ladda ner SCC-ISDA-klausulen

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här