Sök

Ny bok öppnar dörren till svensk avtalsrätt

Den nyligen publicerade ”Contract Law in Sweden” är en praktisk analys och summering av svensk avtalsrätt ämnad för en internationell publik av personer som på olika sätt arbetar med svenska och transnationella kontrakt.

Författarna Boel Flodgren, senior professor på Institutionen för handelsrätt vid Lunds Universitet, och Eric M. Runesson, partner på Sandart & Partners i Stockholm, har tagit fram en av kärnfull och klargörande introduktion av svensk avtalsrätt. Boken kan fungera som ett verktyg och en guide för internationella jurister och representanter från näringslivet som arbetar med parter antingen baserade i eller med intressen i Sverige. Bland annat behandlas de grundläggande skillnaderna i terminologi, tillämpning och genomförande som finns mellan det svenska och det internationella rättssystemet. Begrepp och termer inom avtalsrätt redovisas ingående, som till exempel:

Genomgången visar bland annat att svensk lag kan ses som en länk mellan common law och civilrätten.

”Contract Law in Sweden” ges ut på Wolters Kluwers förlag. Läs mer här.

Boel Flodgren är senior professor på Institutionen för handelsrätt vid Lunds Universitet. Hon är även tidigare rektor för Lunds Universitet, hedersdoktor, forskare, föreläsare och författare till ett flertal böcker och artiklar.

Eric M. Runesson är partner på Sandart & partners i Stockholm. Han är även forskare och föreläsare, samt författare till böcker och artiklar om bland annat avtalsrätt och förhandlingsteknik.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här