Sök

Ny sida på SCC-webben med information för parter från Ryssland och CIS

SCC har lanserat en skräddarsydd sida på ryska SCC-webben med information för parter från Ryssland och CIS-regionen.

Sidan innehåller information om praxis kring verkställighet i olika CIS länder inklusive domstolsavgöranden i verkställighetsfrågor, e-böcker om svenskt skiljeförfarande och om tvistlösning hos SCC samt malldokument från typiska SCC förfaranden.

SCC har tagit fram sidan för att göra SCC:s praxis och svensk skiljedomsrätt mer tillgänglig för parter från rysktalande länder.

Besök sidan här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här