Sök

Överdriven oro kring EU:s sanktioner mot Ryssland och skiljeförfarande i Europa

I en ny text på Kluwer Arbitration Blog bemöter Anja Håvedal-Ipp ett antal påståenden om hur EU:s sanktioner mot Ryssland påverkar möjligheten för ryska parter att hänskjuta sina tvister till ett skiljedomsinstitut inom EU.

”Effekten av sanktionerna på skiljeförfarande har överdrivits” konstaterar Anja Håvedal Ipp. ”De berör i praktiken ett mycket begränsat antal organisationer och privatpersoner.”

Internationellt skiljeförfarande har kunnat leverera neutral tvistlösning genom historien även i tider av starka politiska motsättningar. På det viset skiljer sig dagens situation inte från till exempel den tid då skiljeförfarande i Sverige växte sig starkt på 1970-talet mitt under Kalla kriget.

Detta är en av de saker som Anja Håvedal Ipp pekar på i sin text.

Läs hela blogginlägget här

Läs mer om sanktionerna och hur de påverkar skiljeförfarande hos SCC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här