Sök

Översyn av lagen om skiljeförfarande

SCC:s jurist, Anja Håvedal-Ipp, skriver i Kluwer Arbitration Blog om de ur ett internationellt perspektiv mest centrala förslagen i betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37).

De föreslagna revideringarna som beskrivs inkluderar exklusiv behörighet till Svea hovrätt för att handlägga klandermål och möjligheten att på parts begäran genomföra klandermål på engelska.

SCC har tidigare även inkommit med remissvar till utredningen. En reviderad lag om skiljeförfarande förväntas trädda i kraft i juli 2016.

Läs SCC:s remissvar

Läs bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här