Sök

På agendan: ekonomiska sanktioner och skiljeförfarande

Hur påverkar ekonomiska sanktioner internationellt skiljeförfarande, och vilka aspekter bör beaktas i framtiden? SCC:s Generalsekreterare Annette Magnusson och styrelseledamot Jacob Ragnwaldh deltar i en konferens på ämnet 24 september i Zürich.

Ekonomiska sanktioner interagerar alltmer med internationellt företagande. Detta i kombination med avsaknad av en fast och långsiktig internationell policy kring sanktioner skapar osäkerhet i världshandeln. Bland de saker som skapar problem för både skiljemän och parter är till exempel de extraterritoriella aspekterna av vissa sanktioner, oklarheter kring utländska sanktioner, samt varierande tillvägagångssätt hos olika internationella skiljedomsinstitut när det gäller policys och administration av förfaranden som berörs av sanktioner. Speciellt akut är situationen inom kommersiellt skiljeförfarande, men den börjar även bli påtaglig vid investeringstvister.

Konferensen anordnas av ICC Switzerland tillsammans med ett antal nationella kommittéer, och deltagarna väntas bestå av skiljemän, advokater och akademiker samt företrädare från skiljedomsinstitut och myndigheter.

Exempel på ämnen som kommer att debatteras är:

  1. Economic Sanctions as Claims or Defences: Elements of facts, of law, mandatory rules, public policy, and international public policy?
  2. How do Foreign Sanction Regimes become relevant in Arbitral Proceedings?
  3. How is the Arbitral Institutions’ Approach to Administering International Disputesinvolving the application of economic sanctions? Open debate.
  4. Sanctions and Contracts: contracts purporting to neutralize the impact of sanctions, contracts seeking to prolong the scope of sanctions.
  5. The Way Forward: What can be done?

SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson är inbjuden att tala om institutens tillvägagångssätt vid administrering av tvister som rör parter som omfattas av sanktioner. Även SCC:s styrelseledamot och Partner på Mannheimer Swartling Jacob Ragnwaldh kommer att medverka, då i panelen som avhandlar frågan om kontrakt och ekonomiska sanktioner.

På kvällen innan konferensen 23 september kommer det att bjudas in till en välkomstcocktail på Radisson Blu Hotel, Zürich flygplats.

Läs mer - Talare och anmälan

Program

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här