Sök

Peking: SCC om interimistisk skiljeman

SCC:s ordförande Ulf Franke kommer att diskutera utseendet av interimistisk skiljeman, eller Emergency arbitrator, i en av panelerna under China Arbitration Summit 2015.

Det är i panelen med titeln ”Emerging hotspots in international arbitration: Inspiration & lessons” som SCC:s ordförande Ulf Franke kommer tala om utseende av interimistisk skiljeman (Emergency arbitrator). Reglerna om utseendet av interimistisk skiljeman möjliggör för parter att ansöka om säkerhetsåtgärder innan målet har hänskjutits till en skiljenämnd och upp till 30 dagar innan skiljeförfarande har påkallats.

 – SCC var en av de första skiljedomsinstitutionerna som införde möjligheten att utse en Emergency Arbitrator. SCC hör även till de institutioner som har haft flest fall. Intressant är också att en dom från en Emergency arbitrator utsedd av SCC har verkställts av en domstol i Ukraina, säger Ulf Franke.

Fram till 31 december 2014 hade SCC haft totalt 14 ansökningar, varav två som rör en tvist mellan investerare och stat.

China Arbitration Summit 2015 anordnas av China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) och hålls i Peking 25 september 2015. Panelerna kommer att kretsa kring följande ämnen:

  1. 20 years since the Enforcement of Chinese Arbitration Law: Development & prospect
  2. Emerging hotspots in international arbitration: Inspiration & lessons
  3. Judicial Review of Arbitration: New cases & measures
  4. Arbitration under the One belt & One road Initiative: Opportunities & Challenges

Program: China Arbitration Summit 2015

Mer information om interimistisk skiljeman hos SCC

Fem år av interimistiska utseenden under SCC:s regler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här