Sök

SAA donerar stipendium till Stockholms universitet

Swedish Arbitration Association (SAA) har utlyst ett stipendium för medborgare utanför EU/EES att studera vid ICAL programmet vid Stockholms universitet under läsåret 2016/2017.

Stipendiet är ett så kallat full-tuition fee scholarship och är tillgänglig för en student som antagits till Master in International Commercial Arbitration Law programme (ICAL) och där studenten kommer från ett land utanför EU/EES och Schweiz och därmed är skyldig att betala terminsavgifter.  

”En av grundstenarna i SAA:s verksamhet är just att arbeta för att bredda kunskapen och intresset för skiljeförfarande som tvistlösningsmetod, och då särskilt för svenskt skiljeförfarande och svensk skiljemannarätt. Det känns därför väldigt roligt att vi kan bidra med detta stipendium till ICAL-utbildningen, som ju i flera år har rankats som en av världens mest prestigefyllda skiljedomsutbildningar”, säger Christer Danielsson, ordförande SAA.

Sista dag för ansökan är 15 januari 2016.

Mer information om stipendiet

Om SAA

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här