Sök

SCC antar modellklausul som kan användas med ISDA 2002 Master Agreement

Syftet med SCC-ISDA klausulen är att underlätta för banker och finansiella institutioner att använda skiljeförfarande som tvistlösningsmetod.

Under de senaste åren har SCC administrerat över 20 tvister som relaterar till bank- och finansverksamhet.

SCC har därför valt att utforma en skräddarsydd modellklausul tillsammans med advokatbyråerna Gernandt & Danielsson och Mannheimer Swartling som underlättar för banker och finansiella institutioner att använda skiljeförfarande i tvister. Klausulen har även granskats utav International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

ISDA 2002 Master Agreement är ett ramavtal som reglerar köp och försäljning av kreditderivat utarbetat av marknadsorganisationen ISDA. 

Ladda ner SCC-ISDA klausulen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här