Sök

SCC artikel om förändringar och utmaningar inom kommersiell tvistlösning publicerad i TDM

SCC:s biträdande generalsekreterare Kristin Campbell Wilson har skrivit en artikel om SCC:s syn på rådande förändringar, möjligheter och utmaningar som institutioner och jurister inom internationell tvistlösning står inför.

Artikeln ”Challenges and Opportunities for Dispute Resolution Practitioners and Institutions in the Changing Legal Market” publicerades nyligen i tidskriften TDM:s specialnummer om tvistlösning ur företagsvärldens perspektiv. 

TDM:s tidskrift 6 (2014) ”Dispute Resolution from a Corporate Perspective ” tar upp företagsvärldens krav på innovation och förändring inom  kommersiell tvistlösning.

Du hittar tidskriften TDM 6 (2014) här

SCC:s Kristin Campbell Wilsons artikel finns med TDM:s godkännande tillgänglig här

TDM (Transnational Dispute Management) är en kollegialt granskad akademisk tidskrift som finns tillgänglig online. TDM publicerar regelbundet artiklar på olika teman som rör internationell tvistlösning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här