Sök

SCC Branschkväll: Fokus på tvistlösning för små och medelstora företag

Årets branschkväll bjöd på mingel och en paneldiskussion om svenska företags krav på effektiv och affärsmässig tvistlösning.

Kvällen inleddes med att SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson presenterade nyheter inför 2015 och summerade de viktigaste händelserna under året som gått.

Under paneldebatten diskuterades bland annat vad som händer när små och medelstora företag blir indragna i en tvist och vilken tvistlösningsform som då lämpar sig bäst. Därtill diskuterade panellisterna hur företagens affärsmässiga intresse kan tas till vara då en tvist uppstår samt hur företag kan undvika tvist överhuvudtaget.

Panelen modererades utav Jakob Ragnwaldh, partner Mannheimer Swartling, och bestod av Christer Danielsson, partner Frank advokatbyrå, Magnus Lundin, VD Swedish Incubators & Science Parks, och Lars Nordfors, chefsjurist Företagarna.

Panellisterna diskuterade även vikten av kostnadseffektiva och skräddarsydda tvistlösningsalternativ, som kan vara särskilt betydelsefulla för små och medelstora företag samt startup-företag.

Magnus Lundin nämnde även att branschorganisationer som Företagarna kan erbjuda sina medlemmar mallavtal samt information om olika typer av tvistlösningsmetoder.

Drygt 150 personer hade avsatt kvällen, som förutom paneldiskussionen och nyheter från SCC, också innehöll mingel och tillfälle att prata med kollegor från hela branschen.

Foto: Björn Leijon

SCC Branschkväll: Fokus på tvistlösning för små och medelstora företag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här