Sök

SCC diskuterar internationell handel och tvistlösning i Brasilien

Den 28 april anordnade SCC en konferens i São Paolo med fokus på handelsrelationen mellan Sverige och Brasilien samt om hur alternativa tvistlösningsmetoder kan användas vid internationella affärstvister.

Sverige är en av de tio största investerarna i Brasilien och den svenska företagsnärvaron i landet växer år för år.  Idag är runt 200 svenska företag etablerade i Brasilien och staden São Paolo beskrivs som Sveriges största industristad efter Göteborg.

Sveriges ambassadör till Brasilien, Per-Arne Hjelmborn, deltog vid konferensen i São Paolo och talade om vikten av frihandel för att främja gränsöverskridande investeringar och internationell handel. Ambassadören betonade att ”frihandeln är en del av svenska näringslivets DNA”.

Läs Per-Arne Hjelmborns tal här

SCC:s styrelseordförande Ulf Franke och SCC juristen Nina Berggren talade om Sveriges och SCC:s långa erfarenhet av tvistlösning. De betonade därtill fördelarna med att använda alternativa tvistlösningstjänster såsom skiljeförfarande och medling.

Kristoffer Stråth (Törngren Magnell) och Stefan Bessman (Baker & McKenzie) deltog även i konferensen och talade om hur multinationella företag på bästa sätt kan hantera internationella affärstvister.

Under konferensen diskuterade även bolagsjurister från företag som Volkswagen, Skanska, Ericsson och Sandvik viktiga faktorer att tänka på i valet av rätt tvistlösningsmekanism.

Konferensen ägde rum 28 april i São Paolo, Brasilien, och anordnades gemensamt utav Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), AmCham Brazil Arbitration and Mediation Center och Swedish-Brazilian Chamber of Commerce.

Läs mer om konferensen:

Artikel i TDM av AmCham Brazil's biträdande generalsekreterare, Carolina da Rocha Morandi.

Artikel publicerad i Global Arbitration News av Stefan Bessman (Baker & McKenzie) och Luis Peretti (Trench Rossi e Watanabe Advogados).

18 april: "International Trade and Dispute Resolution"

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här