Sök

SCC i Astana: Uppgörelser i samförstånd viktig faktor för energiinvesteringar

Förra veckan samlade kongressen Kazenergy Eurasian Forum runt 1500 deltagare i Astana, Kazakstan. En av dem var SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson som deltog i ett rundabordssamtal om investeringstvister inom energisektorn.

Den 30 september anordnade Kazenergy och Energy Charter Secretariat gemensamt ett rundabordssamtal kring lösning av investeringstvister. Representanter från internationella institut, regeringar och företag på olika sätt är involverade i i tvistlösning inom energisektorn utbytte erfarenheter och perspektiv, och diskuterade betydelsen av alternativ tvistlösning byggd på samförstånd.

Företag vill att tvister ska lösas tidigt för att kunna bibehålla goda långsiktiga relationer med myndigheter och regeringar. Ett återkommande budskap överlag var också vikten av dialog och medling i ett tidigt skede, i syfte att hitta uppgörelser i godo innan problemet eskalerar till en juridisk tvist. Här tycks det huvudsakliga utmaningen ligga i att hitta effektiva metoder och strategier för detta, liksom att höja medvetenheten hos involverade parter.

Energy Charter Secretariat arbetar just nu tillsammans med the International Mediation Institute och flera skiljedomsinstitut för att ta fram ett tydligt och effektivt ramverk för medling och förlikning vid investeringar inom energisektorn – ett initiativ som mottogs väl bland mötesdeltagarna.

Rundbordssamtalet var uppdelat i två delar, där SCCs generalsekreterare Annette Magnusson talade i delen som fokuserade på utvecklandet av olika tvistlösningsmetoder inom energisektorn i syfte att uppmuntra och säkerställa skyddet av energiinvesteringar.

Se Annette Magnussons presentation nedan:

Annette Magnusson SCC presentation

Läs mer om Kazenergy Forum här

 

SCC i Astana: Uppgörelser i samförstånd viktig faktor för energiinvesteringar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här