Sök

SCC i Colorado Springs: Grunderna i skiljeförfarande

Hur väljs skiljemän ut? Hur framläggs bevisning? Och hur är möjligheterna att överklaga? Vid IADC:s Annual Meeting i Colorado Springs den 5-10 juli var Natalia Petrik från SCC inbjuden att tala om institutionens arbetssätt vid internationellt skiljeförfarande.

SCC var en av tre institutioner representerade i panelen ”International Arbitration Basics: A Comparative View”. Fokus låg på frågor relaterade till 1) hur skiljemän utses samt vilka kvalifikationer som krävs 2) hur skiljemän sköter insamling och framtagande av fakta och bevis, och hur de hanterar meningsskiljaktigheter kring dessa bevis, samt 3) vilken möjlighet det finns att överklaga.

Natalia Petriks presentation

Under sessionen diskuterades även den nyligen antagna IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration.

Programmet för det fem dagar långa mötet var omfattande och inkluderade en mängd ämnen utöver skiljeförfarande. Bland annat diskuterades mångfald, medling, juridik på nätet, tyst påverkan, förberedelse av vittnen, samt strategisk planering för advokatbyråer. Man lyfte även mer övergripande frågor; till exempel de politiska, historiska, kulturella och religiösa aspekter som det internationella samfundet måste förhålla sig till inför när personer åtalade för terrorism eller brott mot de mänskliga rättigheterna ska ställas inför rätta.

IADC (The International Association of Defense Counsel) har cirka 2500 medlemmar, varav de flesta är försvarsadvokater på företag och försäkringsbolag, samt befattningshavare på försäkringsbolag. Föreningen bildades 1920 och arbetar till stor del med rättsliga reformer och professionell utveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här