Sök

SCC i Krakow: Om mötet mellan common och civil law

SCCs jurist Anja Håvedal-Ipp är en av talarna på en konferens om internationell tvistlösning och mångfald i Krakow den 15-16 oktober.

Konferensen syftar till att diskutera komplexitet och tvetydighet inom tvistlösningsmetoder som skiljeförfarande och alternativa tvistlösningsmetoder (ADR) i en global och internationell kontext. Detta kommer att avhandlas under två dagar och fyra huvudsessioner:

o   Current landscape of international arbitration and ADR from the CEE’s perspective: legislation and practice

o   Tailor-made dispute management and resolution to fit the business needs

o   Common law v. civil law: cohabitation, contamination or clash?

o   Culture, soft law and ethics in international dispute resolution.

Den tredje sessionen kommer alltså bland annat att behandla procedurs- och bevisaspekter inom systemen för civil och common law. En av talarna är SCC:s jurist Anja Håvedal-Ipp, som kommer att diskutera skärningspunkten mellan de båda systemet utifrån ett institutionellt perspektiv. Övriga talare i denna panel är professor Stavros Brekoulakis, Huan Fernandez-Armesto, Rolf Trittman, Michael Young, Jacob Grierson and Bartosz Kruźewski.

Konferensen är ett samarrangemang mellan ICC och The Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University i Krakow.

Program

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här