Sök

SCC om EU-sanktionerna: ”Möjligheterna till rättslig prövning ska inte påverkas”

Med anledning av de sanktioner som utfärdats av EU till följd av den politiska situationen mellan Ukraina och Ryssland har SCC tagit fram en Q&A med svar på några av de vanligaste frågorna.

”Sanktionerna innebär inte något allmänt förbud för ryska parter att ansöka om skiljeförfarande hos SCC eller något annat skiljedomsinstitut, och vi tror att det är ett viktigt budskap att kommunicera”, säger SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson.

”Ryska parter kommer inte att behandlas annorlunda än andra parter. Integriteten i processen är densamma, liksom opartiskheten och oberoendet i proceduren” fortsätter hon. ”Möjligheterna till rättslig prövning ska inte påverkas”.

EU-sanktionerna har inte påverkat antalet mål hos SCC. Räknat efter nationalitet är parter från Ryssland de vanligast förekommande efter svenska i skiljeförfarande hos SCC. Mellan juni 2014 och april 2015 tog ryska parter 24 fall till SCC för tvistlösning. Listan med de tio vanligaste nationaliteterna för parter i fall hos SCC under förra året innehåller dessutom parter från Ukraina och Kina. Arvet med öst-västrelaterade tvister är fortsatt tydligt i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta SCC:s jurist Natalia Petrik, natalia.petrik@chamber.se 

Sanctions Q&A

EU Sanctions: General information

Information on listed companies and individuals

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här