Sök

SCC på konferens: Women in Dispute Resolution – utmaningar inom mångfaldsarbete

Varför har kvinnliga anställda svårare att klättra till ledande positioner än sina manliga kollegor? Och hur kan man arbeta för att identifiera, behålla och främja framväxten av kvinnliga talanger i organisationer? Dessa frågor kommer att diskuteras på en konferens i London 23-24 juni på temat Women in Dispute Resolution.

Forskning från 2012 visar att endast 20 % av delägarna i engelska advokatbyråer var kvinnor, och att endast två kvinnor i världen regelbundet utses av ICSID vid skiljeförfarande. Under konferensen kommer frågor relaterade till representationen av kvinnor inom skiljeförfarande att diskuteras av talare och deltagare som till vardags hanterar aktuella och välkända mål, samt av jämställdhetsexperter. De kommer dela med sig av erfarenheter och framgångsrika arbetssätt kring ämnen som:

SCC som institution deltar aktivt i diskussionen kring mångfald och jämlikhet inom skiljeförfarande, och kommer under konferensen att medverka i en debatt kring institutionernas roll. SCC:s jurist Natalia Petrik kommer presentera en översikt över hur det generellt ser ut för kvinnor inom ett flertal yrkesroller, och för kvinnor inom juridiska professioner och skiljeförfarande i synnerhet. Hur ser det ut idag och vilka utmaningar finns för kvinnor som arbetar inom skiljeförfarande?

Ett avsnitt under konferensen handlar om att uppmärksamma kvinnor som banar väg för framtida ledare och delägare, och även välkända energitvister där kvinnor varit ledande. Man avser också att ta fram en handlingsplan för 2020 i syfte att främja framtida mångfald vid tillförordnande av skiljemän. 

Läs mer om konferensen här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här