Sök

SCC Praxis: Skiljeförfarandets kostnader i förlikta mål

Artikeln ”SCC Practice: Arbitration Costs in Settled Cases”, som nyligen författats av SCC juristen Sukma Andrina, granskar kostnaderna för skiljeförfaranden där parterna beslutat sig för förlikning efter att målen hänskjutits till skiljenämnden.

Artikeln ger även en inblick i händelseutvecklingen i ett SCC förfarande, beskriver hur kostnader fastställs i förfaranden under SCC Reglerna samt sammanfattar en rad olika typer av mål från tidsperioden 1 januari 2005 – 31 juli 2014 där parterna beslutat om förlikning.

Artikeln ämnar illustrera hur den slutgiltiga kostnaden för ett skiljeförfarande kan kopplas till den tidpunkt under förfarandets gång då parterna beslutar sig för förlikning.

Läs hela artikeln här

Läs fler publicerade artiklar här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här