Sök

SCC Regelrevidering: Träffa regelkommittén i Malmö, Göteborg och Stockholm

Som en del i SCC:s reglerrevidering kommer representanter från regelkommittén med start nästa vecka att anordna möten i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet är dels att berätta om själva revideringsprocessen och de föreslagna ändringarna, men även att ta in synpunkter från användare och berörda parter kring aspekter i de nuvarande reglerna.

2014 utsågs en kommitté att leda framtagandet av nya SCC-regler som är avsedda att träda i kraft i samband med SCC:s hundraårsfirande 2017.

”Revideringen av reglerna innebär ett uppsving för SCC:s service till sina parter. Den kan också ses som en förstärkning av de regulatoriska ramarna kring institutionens måladministration, bland annat när det gäller vissa befintliga luckor i hanteringen av flerpartskontrakt och flerpartstvister. Översynen av reglerna främjar också den övergripande effektiviteten i verksamheten, med beaktande av de olika typer av tvister som inkommer till SCC idag”, säger SCC:s biträdande generalsekreterare, tillika medlem i regelkommittén, Kristin Campbell-Wilson.

Regelkommittén består idag av 19 experter från hela världen. De tre mötena i Malmö, Göteborg och Stockholm kommer att ledas av kommitténs ordförande Jakob Ragnwaldh, Partner vid Mannheimer Swartling, tillsammans med SCC biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson och SCC:s jurist Celeste Salinas Quero. Dialog med mötesdeltagarna är en viktig del av initiativet:

”Vi anser att användarnas åsikter och erfarenheter är otroligt värdefulla, och hoppas att den här mötesturnén ska fungera som ett öppet forum där samtliga deltagare får möjlighet att tycka till om de nuvarande reglerna och om de förslagna revideringarna", avslutar Kristin Campbell-Wilson.  

Regelkommittén besöker Malmö den 5 november och Göteborg den 6 november, innan de avslutar turnén den 19 november i Stockholm.

Se inbjudan och anmäl dig här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här