Sök

SCC skiljedom verkställd i Vitryssland

Högsta domstolen i Vitryssland beviljade nyligen verkställighet av en SCC skiljedom. Skiljetvisten rörde ett låneavtal och skiljenämnden tillerkände den litauiska käranden ersättning enligt låneavtalet från svaranden, som var av vitrysk nationalitet.

Svaranden invände mot verkställighet, men den vitryska Högsta domstolen avslog invändningarna. Bland annat fastslog domstolen att svaranden hade underlåtit att invända mot skiljeavtalet under skiljeförfarandet och initialt gått med på att inleda skiljeförfarandet. Svarandens argument att överlåtelsen av avtalet skett på ett felaktigt sätt, och därmed inte var gällande för svaranden, lämnades utan avseende eftersom domstolen ansåg att frågan var av materiell och inte processuell natur.

Läs beslutet från Högsta domstolen i Vitryssland i originalversion
Läs beslutet i inofficiell översättning till engelska.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här