Sök

SCC:s investeringstvister 2014

Under 2014 hanterade SCC totalt 11 nya investeringstvister, vilket är det högsta antalet nya investeringsmål någonsin under ett år.

Under de senaste 20 åren har SCC utvecklats till ett ledande forum för skiljeförfarande mellan investerare och stater.

SCC tog emot den första investeringstvisten 1993. Sedan dess har SCC administrerat totalt 73 investeringstvister, i första hand grundat på s.k. bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT). SCC är också ett av tre alternativ för tvister mellan investerare och stater i det multilaterala investeringsskyddsavtalet Energy Charter Treaty (ECT), tillsammans med ICSID och UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Idag är SCC det näst största institutet i världen som handlägger investeringstvister enligt egna regler, och SCC:s regler är det tredje vanligaste alternativet över huvud taget, efter ICSID och UNCITRAL, när dessa tvister har avgjorts

SCC:s roll i investeringstvisterna varierar. En stor del av tvisterna handläggs enligt SCC:s skiljedomsregler. I många investeringsskyddsavtal anges också SCC som så kallad Appointing Authority enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler, vilket bland annat innebär att SCC utser skiljemän och kan fatta beslut i jävsfrågor. 

2014 var det första året då alla inkomna investeringstvister handlades enligt SCC:s egna regler. Därtill var det första gången som SCC tog emot ansökningar om utseende av en interimistisk skiljeman i ett SCC-förfarande baserat på ett investeringsskyddsavtal.


Investeringstvister hos SCC under 2014

undefined

2014 var ett rekordår för investeringstvister hos SCC med totalt 11 investeringstvister som handlades under året.

undefined

undefined

Av SCC:s totalt 73 inkomna investeringstvister har 70% (51 st) administrerats enligt SCC:s regler för skiljeförfarande. Majoriteten av SCC:s investeringstvister är BIT-baserade tvister (32), eller ECT-baserade tvister (13), men också direkta investeringsavtal (6) förekommer i statistiken.

Sedan 1993 har investerare från 22 olika länder valt att förlägga sina tvister hos SCC.

Mer information om investeringstvister hos SCC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här