Sök

Seminarium: Handelssanktioner och internationell tvistlösning

Ekonomiska sanktioner och en ökad handelskontroll ställer internationell kommersiell tvistlösning inför nya utmaningar, och kan påverka hur internationellt skiljeförfarande bedrivs. Denna utveckling diskuteras vid ett seminarium den 26 augusti i Düsseldorf där SCC:s Generalsekreterare Annette Magnusson medverkar.

Seminariets huvudfokus ligger på hur skiljedomsinstitut och skiljemän indirekt kan påverkas av handelsembargon och exportkontroll. Bland annat ställs personer verksamma inom skiljeförfaranden inför behovet att implementera nya administrativa processer i målhanteringen. Dessutom ökar betydelsen av nära dialoger med inblandade myndigheter för att säkra den juridiska processen.

Det blir även allt viktigare för företag att göra en noggrann analys av de konsekvenser som sanktionerna för med sig. Detta för att kunna identifiera juridiska och finansiella risker och anpassa sin verksamhet och strategi efter dessa förutsättningar. Den strikta tillämpningen av regler för ekonomiska sanktioner och handelskontroll kräver också ett noggrant och konsekvent förhållningssätt för att säkerställa att sanktionerna efterlevs.
Konferensen Trade sanctions and International Arbitration arrangeras av Heuking Kühn Lüer Wojtek och syftar till att diskutera frågor och praktiska konsekvenser relaterade till den nuvarande situationen som berör företag, skiljemän, advokater och skiljedomsinstitut. Exempel på ämnen som kommer diskuteras är:

• Det juridiska ramverket och verkställighet av avtalsförpliktelser
• Handläggning av internationellt skiljeförfarande
• Erkännande och verkställighet av domar under Art. V(2)(a) och (b) i New York-konventionen.
• Erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar i Ryssland

SCC:s Generalsekreterare Annette Magnusson kommer att delta i en paneldebatt om handläggning av internationellt skiljeförfarande.


Se hela programmet och anmäl dig här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här