Sök

Sex månader med ISDS-Bloggen

Tvistlösningsverktyget ISDS hamnade på den politiska agendan och i det mediala rampljuset som den föreslagna tvistlösningsmetoden i handelsavtalet TTIP som just nu förhandlas mellan EU och USA.

Debatten kring investeringsskydd och ISDS som uppstått i och med TTIP förhandlingarna har präglats av en rad missförstånd och sakliga brister. Denna utveckling drivs därtill av att enskilda ouppklarade mål används för att illustrera hur ISDS fungerar.

Stockholms Handelskammare valde därför att starta ISDS-Bloggen där vi strävar efter att uppnå en mer faktabaserad och nyanserad ISDS-debatt. 

Vi har under de senaste månaderna skrivit blogginlägg där vi tar upp olika aspekter som rör ISDS och internationellt skiljeförfarande.

Vi har bland annat diskuterat ISDS och transparens, skrivit om hur ISDS kan främja investeringar på miljöområdet samt gett exempel på intressanta ISDS-mål.

I våra blogginlägg har vi även:

Läs de senaste blogginläggen och lär dig mer om ISDS här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här