Sök

Stockholms Handelskammare inleder samarbete med SWAN och Wiminvest

Stockholms Handelskammare inleder ett samarbete med SWAN (Swedish Women in Arbitration Network) och Wiminvest i syfte att främja andelen kvinnliga delägare på svenska advokatbyråer.

Trots flera års diskussion är andelen kvinnliga delägare på advokatbyråer väsentligt lägre än andelen manliga delägare. Önskemål om att förändra detta handlar om en ambition att matcha klienterna bättre, men även att spegla marknaden i stort. Forskning visar även att jämställda företag är mer lönsamma än andra.

Samarbetsprojektet mellan Stockholms Handelskammare, SWAN och Wiminvest heter ”Leveling the playing field” och den första workshopen ägde rum i dag på Stockholms Handelskammare.

– Det har under en längre tid funnits ett intresse i advokatbranschen för att arbeta för en ökad jämställdhet. Med projektet ger vi byråerna ett unikt tillfälle att tillsammans hitta konkreta lösningar som kan förbättra jämställdheten, säger Sara Ribbeklint, SWAN.

– Att utveckla och attrahera talang är en av de största frågorna för Handelskammarens medlemmar. Eftersom vi upplevde ett intresse från advokatbranschen att hitta nya sätt att jobba med jämställdhetsfrågor är vi med som initiativtagare. Inspirationen kommer från projektet Battle of the numbers som många av de svenska storföretagen stod bakom, säger Maria Rankka, VD på Stockholms Handelskammare.

Projektet Battle of the Numbers genomfördes för några år sedan och var ett uppmärksammat jämställdhetsarbete tillsammans med tio globala företag – Ericsson, H&M, IKEA, SAAB, Sandvik, Scania, SEB, SPP, SSAB och Volvo – i syfte att öka andelen kvinnor i operativa chefspositioner. Bakom projektet låg konsult- och kommunikationsföretaget Wiminvest, och projektet fick stort genomslag i såväl svenska som utländska medier.

– För flera av projektdeltagarna har detta påverkat och förbättrat deras affär, medarbetarna mår bättre och varumärket har stärkts. Det råder ingen tvekan om att ett projekt med ett liknande upplägg som Battle of the numbers skulle ha samma effekt inom advokatbranschen, säger Sofia Falk, VD och grundare Wiminvest.

Mer om SWAN

Mer om Wiminvest

Till Stockholms Handelskammare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här