Sök

Stort intresse för ”Arbitrating for Peace”

Nyligen utlyste SCC en tävling där unga jurister och juridikstudenter välkomnas att skicka in tävlingsbidrag till publikationen ”Arbitrating for Peace”. Temat för boken är internationellt skiljeförfarande som ett fredligt sätt att lösa tvister.

Halvvägs in i tävlingen har SCC märkt av ett stort intresse för projektet. Över hundra personer har kontaktat redaktörerna angående potentiella tävlingsbidrag och en handfull bidrag har redan skickats in.

Unga studenter, jurister och akademiker från hela världen arbetar just nu med sina bidrag som behandlar både kommersiella tvister, mellanstatliga tvister och tvister mellan investerare och stater.

”Det har varit ett överväldigande intresse för tävlingen hittills. Nästan varje dag har jag blivit kontaktad av personer från olika delar av världen med vitt skilda bakgrunder angående projektet.  Det är även tydligt att tävlingsdeltagarna har lagt ned tid på att sätta sig in i det internationella skiljeförfarandets historia för att hitta olika intressanta tvister till sina bidrag. Detta tyder på att det finns både ett behov av och stort intresse för denna typ av publikation. Jag är säker på att det kommer bli en stor utmaning att utse det vinnande bidraget”, säger en av redaktörerna Joel Dahlquist.

Om Arbitrating for Peace


Arbitrating for Peace kommer att fokusera på den geopolitiska betydelse som internationellt skiljeförfarande har haft i århundraden, och ges ut av SCC i samband med hundraårsjubileet som firas 2017.

I varje kapitel kommer en specifik tvist att belysas, i syfte att illustrera hur skiljeförfarande har haft – och fortfarande har – en viktig roll att spela i komplicerade och känsliga internationella konflikter.

Läs mer om tävlingen och publikationen här

Samtliga tävlingsbidrag ska skickas in senast den 30 juni 2015. Vinnaren meddelas kort efter den 31 augusti 2015.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här