Sök

Swedish Arbitration Portal: Hovrätten om principen jura novit curia

I en dom nyligen publicerad på Swedish Arbitration Portal noterar Svea hovrätt att en skiljeman vid avtalstolkning inte är bunden av parternas dispositioner när det gäller rättsregler, utan bör tillämpa dessa även utan åberopande av part enligt principen jura novit curia.

En av parterna yrkade att hovrätten skulle upphäva skiljedomen då de menade att skiljemannen överskridit sitt uppdrag och begått handläggningsfel genom att utfärda skiljedom över rättsfakta som inte hade åberopats av parterna samt genom att tolka avtalet utan mandat från parterna.

Svea hovrätt kom dock fram till att skiljemannens avtalstolkning låg inom ramen för dennes mandat och ogillade därmed klandertalan.

Läs hela domen på svenska och engelska här

Ytterligare tre beslut publicerades nyligen på Swedish Arbitration Portal, läs och ladda ner dem här:

T 8043-13

T 4028-13

T 4037-13

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här