Sök

Swedish Arbitration Portal: Svea Hovrätt avvisade bestridande i gaskonflikt

I ett beslut nyligen publicerat på Swedish Arbitration Portal avvisade Svea hovrätt ett klandermål där käranden hävdade att skiljemännen hade begått handläggningsfel och överskridit sitt uppdrag.

Enligt käranden hade dessa uppdragsöverskridande och handläggningsfel påverkat skiljeförfarandets utgång. Domstolen fann dock att skiljenämnden hade handlat inom sitt mandat, och att inga handläggningsfel begåtts. Exempelvis konstaterade hovrätten att en skiljenämnd kan avslå en parts begäran att inkomma med ytterligare bevisning efter det att målets handläggning förklarats avslutad, och att det faktum att båda parternas sakkunniga vid sina beräkningar utgick från vissa gemensamma antaganden inte innebär en bindande anvisning till nämnden. Skiljenämndens beräkning av skadan är en del av sakfrågan och är således inte klandergrundande. 

Läs hela domen (No.T 10470-10) här:

Ytterligare ett beslut publicerades nyligen på Swedish Arbitration Portal, läs och ladda ner det här:

No. T 4390-04

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här