Sök

Swedish Arbitration Portal: Uppdragsöverskridande och handläggningsfel

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal yrkade käranden på att Svea hovrätt skulle upphäva skiljedomen då de ansåg att skiljenämnden bland annat överskridit sitt uppdrag samt att de bortsett från, eller underlåtit att pröva, bevisning som käranden hade åberopat i målet.

När det kommer till huruvida skiljenämnden bortsett från, eller negligerat, viss bevisning konstaterar hovrätten att bevisningen, enligt vad som är ostridigt mellan parterna, lades fram inför skiljenämnden.

Det förhållandet att en skiljenämnd i sin prövning och bevisvärdering inte lägger vikt vid, eller till och med väljer att bortse från, viss bevisning ingår i bedömningen av själva saken och kan därmed inte i sig innebära uppdragsöverskridande eller handläggningsfel.

Läs hela domen (T 4525-13)

Ytterligare två domar har nyligen publicerats på portalen och finns tillgängliga på både svenska och engelska här:

Läs domen (T 6877-13)

Läs domen (T 2454-14)

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här