Sök

UNCITRAL:s regler om transparens i investeringstvister hos SCC

The UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration kan tillämpas även på skiljeförfaranden enligt SCC:s regler, om parterna kommit överens om detta.

Huvudregeln i SCC:s förfaranden är, att om parterna inte har kommit överens om annat, ska SCC och skiljenämnden säkerställa att sekretess gäller för skiljeförfarandet och skiljedomen.

I artikel 1 (9) av UNCITRAL:s transparensregler förtydligas dock att transparensreglerna är tillämpliga i tvister mellan investerare och stater ”där tvisten påkallats under andra regler än UNCITRAL-Reglerna eller i ad hoc förfaranden”.

Parter kan alltså komma överens om att UNCITRAL:s regler om transparens skall tillämpas också i ett SCC-förfarande.

UNCITRAL:s regler om transparens i investeringstvister

SCC agerar inte som s.k. repository enligt reglerna om transparens, dvs. att förvara eller publicera information enligt reglerna. Parter och skiljemän hänvisas istället till UNCITRAL Transparency Registry, i enlighet med bestämmelserna i transparensreglerna (artikel 8).

UNCITRAL Transparency Registry

För att möta eventuella extra kostnader i anledning av tillämpningen av transparensreglerna kan förskottsbeloppet (§ 45 SCC:s regler) kommat att höjas i mål där parterna enas om att dessa extra regler ska gälla. Blir detta aktuellt kommer SCC att kontakta parterna och skiljenämnden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här