Sök

Undersökning om förbättrad praxis och innovation inom internationellt skiljeförfarande

Undersökningen ”Improvements and Innovations in International Arbitration” ämnar kartlägga om praxis vid internationellt skiljeförfarande har förbättrats under de senaste åren, om användarnas behov tillgodoses samt om internationellt skiljeförfarande som metod kan förbättras ytterligare.

Undersökningen, som genomförs gemensamt utav the School of International Arbitration at Queen Mary University of London och White and Case, riktas till olika grupper som är verksamma inom internationellt skiljeförfarande. Akademiker, bolagsjurister, skiljemän, advokater och skiljedomsinstitut uppmuntras därför att delta i undersökningen.

Förhoppningen är att undersökningen skall främja nytänkande och innovation inom internationellt skiljeförfarande.

Undersökningen finns tillgänglig online här

Det tar ca 15 minuter att besvara frågeformuläret som finns tillgängligt både online och i PDF format.

Deadline för att delta i undersökningen är 8 maj 2015. Undersökningsresultatet beräknas publiceras i oktober 2015.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här