Vinnare utsedd i tävlingen till Arbitrating for Peace

SCC är stolta att presentera Jade Harry som vinnare i uppsatstävlingen till boken Arbitrating for Peace. Det vinnande bidraget ”The Brčko Arbitration” kommer därmed att utgöra ett av de 14 kapitlen i den kommande utgåvan av boken.

Arbitration for Peace ämnar att beskriva den roll internationellt skiljeförfarandets har spelat och fortfarande spelar som en fredlig form av tvistlösning.

SCC utlyste i december 2014 en tävling där juridikstudenter och unga utövare inbjöds att skicka in uppsatser för att erbjudas chansen att få bidraget publicerat i boken Arbitrating for Peace. Efter att ha mottagit en mängd välskrivna uppsatser hade redaktörerna en tuff uppgift i att kora en vinnare. Till sist utsågs dock Jade Harrys uppsats om The Brčko Arbitration som det vinnande bidraget att publiceras i Arbitrating for Peace.

– The editors found the chapter on the Brčko Arbitration to be a submission which truly responded to the mission the book. It is a thorough description of a highly complex political scenario in a region torn by war, but where arbitration still was able to make a difference, sa SCC:s Generalsekreterare Annette Magnusson.

Om vinnaren

Jade Harry har en kandidatexamen från Tulane University och en masterexamen från London School of Economics. Hon har en juristexamen från Cornell Law School där hon även arbetade som chefredaktör för Cornell International Law Journal, i vilken hon publicerade en artikel om den territoriella dispyten Senkaku-Diaoyu. Under 2014 praktiserade hon på sekretariatet vid ICC International Court of Arbitration i Paris. Jade är idag biträdande jurist på White & Case i New York.

Finalister och runner up's

Bland alla mycket kvalificerade tävlingsbidrag utmärkte sig fem lite extra, och på en delad andraplats återfinns:

Läs mer om boken och tävlingen

Om Arbitrating for Peace

Arbitrating for Peace ges ut av SCC i samband med hundraårsjubileet som firas 2017. Boken kommer belysa hur skiljeförfarande under årtionden använts för att lösa konflikter på fredlig väg. I vart och ett av de 14 kapitlen kommer kända mål och milstenar att diskuteras, - samtliga tydliga exempel på den roll som skiljeförfarande har spelat och fortfarande spelar i komplicerade eller känsliga geopolitiska sammanhang.

Uppdaterad innehållsförteckning, ToC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här