Sök

VQ Forum 21 okt: Innovation och affärsutveckling för jurister

Den 21 oktober anordnas för sjätte året i rad en branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister – VQ Knowledge and Strategy Forum – på Grand Hotel i Stockholm. Temat för årets konferens är affärsutveckling och innovation för jurister.

Under dagen kommer flera intressanta talare att presentera aktuella ämnen utifrån såväl ett bolagsjurist- som advokatbyråperspektiv. Bland annat kommer Chief Counsel Archana Makol från British Telecom att berätta om hur BT:s juristavdelning utvecklat avdelningen till att bli en självständig enhet som även kan erbjuda tjänster till externa uppdragsgivare. En annan talare är Miral Hamani-Samaan, EMEA M&A Managing Counsel på Hewlett-Packard, som kommer förklara hur HP:s juristavdelning utvecklat ett eget M&A-verktyg som systematiserar processer och fungerar som beslutsstöd vid förvärv.

Bland övriga deltagare kan nämnas analytikern och futuristen Jordan Furlong (även eventets huvudtalare), samt Sally Gonzalez, legal tech-guru för Norton Rose Fulbright, som i case studies kommer att tala om betydelsen av kunskapshantering för affärsutveckling och juridisk processförbättring.

SCC:s biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson kommer också att delta i en paneldiskussion med bland andra Inger Brattne från Pfizer och Kate Davies från Allen & Overy som kommer handla om möjligheter och utmaningar som jurister ställts inför efter de förändringar som skett på juristområdet.

Konferensen är ett samarrangemang mellan VQ och SCC.

"SCC ska kunna erbjuda modern och effektiv tvistlösning för såväl svenskt som internationellt näringsliv. Därför är det också viktigt för oss att delta i diskussioner som rör innovativa affärsstrategier och utveckling inom juristmarknaden", säger SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson i en kommentar.

Tid och plats: Grand Hôtel, Stockholm, den 21 oktober kl. 8.30-17, med efterföljande cocktail

Anmälan: Görs via email till info@vqab.se

Rabatt: Missa inte boka-tidigt-rabatten före den 30 juni 2015

Läs mer om konferensen här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här