Sök

VQ Forum: KM och ny teknik nödvändiga byggstenar i framtida strategier

Årets VQ Forum bjöd på inspirerande föredrag och diskussioner om hur ny teknik kan användas för att bland annat öka effektiviteten och stödja förändringsarbete inom företag och organisationer. Budskapet var att innovationer, digitalisering och Knowledge Management (KM) går hand i hand med affärsutveckling, och är nyckelfaktorer när det handlar om att förbereda och anpassa sig till den nya legala marknaden.

Bland höjdpunkterna märktes Sara Öhrwalls föreläsning om vart utvecklingen med digitalisering och automatisering är på väg, och hur företag kan gynnas av att anamma innovativa kulturer och strategier. Öhrwall tog även upp ”Big Data” som ett svårslaget verktyg för kunskapsgenerering, samt hur vi bör vänja oss vid tanken på att robotar och självkörande bilar snart är en del av vardagen.

Från HP berättade Miral Hamani-Samaan om deras M&A verktyg som utöver att systematisera processer även identifierar risker och utbildar personal. Därpå presenterade Archana Makol best practise kring hur BT legala team efter ett utvecklingsarbete nu även erbjuder sina legala tjänster till externa parter.

Kristoffer Löf, partner på Mannheimer Swartling, inledde eftermiddagspasset med att analysera lag som exportvara, och fick sällskap av Johan Ramberg från Electrolux för en diskussion modererad kring av Patricia Shaughnessy kring hur advokater, lagar och skiljeförfarande kan lyftas som alternativ vid förhandlingar.

Utmaningar och möjligheter inom den legala branschen stod i fokus vid paneldebatten med Kate Davies, Archana Makol, Rikard Åkerman och Jim Runsten, som modererades av SCC:s biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson. Samtalet plockade dels upp ämnen från tidigare sessioner, som till exempel automatisering och digitalisering och hur detta kan bidra med såväl utmaningar som utvecklingsmöjligheter för utövare och företag inom den legala sektorn, men även prissättning och organisations- och verksamhetsförändringar för advokatbyråer diskuterades.

Under ett avslutande webinar lyfte Jordan Furlong globalisering, automatisering och generations- och regleringsrelaterade förändringar som de viktigaste aspekterna av den kommande marknaden för juridiska tjänster.

VQ Forum arrangerades av VQ tillsammans med SCC.

Läs mer här.

VQ Forum: KM och ny teknik nödvändiga byggstenar i framtida strategier

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här