Sök

Årsmöte med SCC:s styrelse - i bilder

SCC:s styrelse träffas regelbundet för att fatta beslut i SCC:s mål samt diskutera SCC:s verksamhet. Ofta hålls dessa möten över telefon, men en gång per år samlas hela styrelsen i Stockholm för att träffas personligen. Vid årsmötet den 10 juni 2016 lades mycket vikt vid att diskutera förslaget på nya regler och de kommentar som inkommit under den tid som förslaget varit ute på remiss.

Styrelsen består av sexton ledamöter från åtta olika länder. Samtliga ledamöter i styrelsen är mycket kvalificerade och erkända experter inom internationellt kommersiellt skiljeförfarande.

Ledamöterna träffas regelbundet för att fatta beslut som är kopplade till SCC:s regler. Detta inkluderar beslut som till exempel jurisdiktionsfrågor, utseende av skiljemän, jävsbeslut,och kostnader för skiljeförfarande. Styrelseledamöternas mycket aktiva deltagande i beslutsfattandeprocessen i målen är ett av de tydligaste kännetecknen för ett skiljeförfarande vid SCC.

Styrelsen för Stockholms Handelskammare utser SCC:s styrelseledamöter på ett treårigt mandat. Varje styrelsemedlem kan därefter bli omvald för ytterligare en treårsperiod. 

SCC:s styrelseledamöter

Mer information om SCC:s organisation: App. I i SCC-reglerna

Årsmöte med SCC:s styrelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här