Sök

2015 i siffror - SCC släpper årsstatistiken

2015 var ett starkt år för SCC med 181 administrerade mål vilket är det sjätte högsta talet sedan SCC grundades 1917. När det gäller investeringstvister blev 2015 återigen ett rekordår med tolv tvister administrerades under SCC:s regler.

Av de totalt 181 fallen var 43% var svenska och 57% internationella. Detta visar tydligt på den starka ställning SCC har som föredragen plats för tvistlösning hos både det svenska och internationella näringslivet. Jämfört med 2014 ökade andelen internationella fall med 6 procentenheter.

Statistiken redovisar vidare information om till exempel parternas nationalitet, tvistig fråga, tillämpade regler och tid för meddelande av dom. Även statistik som rör interimistisk skiljeman och investeringstvister under 2015 finns med i sammanställningen.

Läs mer: SCC:s Statistik 2015 (eng)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här