Sök

Andra seminariet med FAI och SCC: Ladda ner presentationerna här

Den 16 februari hölls det andra av två frukostseminarier om skiljeförfarande i Sverige och Finland. Seminarierna anordnades av SCC tillsammans med Finska skiljedomsinstitutet (FAI), och under morgonen presenterades bland annat FAI:s skiljedomsregler och praxis, samt detaljer kring interimistisk skiljeman hos SCC, statistik och allmän SCC praxis. Se talarnas presentationer nedan.

Det första seminariet hölls i Helsingfors den 21 januari.

Seminariet den 16 februari i Stockholm inleddes med en kort presentation av SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson där hon lyfte SCC:s kommande evenemang, aktuella frågor och den senaste målstatistiken för 2015. 

Liksom i Helsingfors delade FAI:s generalsekreterare Heidi Merikalla-Tier och FAI:s ordförande Mika Savola sedan med sig av sina erfarenhet av FAI:s skiljedomsregler från 2013, inklusive FAI:s praxis och fastställande av skiljemännens arvode, liksom institutets kommande aktiviteter och aktuella frågor inom finskt skiljeförfarande.

SCC:s biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson gick därefter igenom SCC:s allmänna praxis och funktionerna för interimistisk skiljeman.

Se presentationerna här:

SCC: Six years of emergency arbitrator proceedings under the SCC Rules

FAI: Topical Issues

FAI: Experience with the 2013 FAI Rules

FAI: Revision of the Finnish Arbitration Act

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här