Sök

FIAM Pre-Moot och seminarium i Uppsala och Stockholm

För andra året i rad anordnas en svensk pre-moot inför Frankfurt Investment Arbitration Moot (FIAM) i Uppsala. I samband med detta hålls ett seminarium om investeringstvister på SCC i Stockholm där professor Kaj Hobér som en av talarna.

FIAM är en internationell studenttävling som fokuserar på investeringsskydd. Moot:en kretsar kring en fiktiv tvist som uppstått till följd av internationell investeringsskyddslag och bestämmelser i ett bilateralt investeringsskyddsavtal (BIT). FIAM pre-moot äger rum på Uppsala universitet den 27 februari och arrangeras av Uppsala universitet, SCC och Mannheimer Swartling. Dagen innan, den 26 februari, bjuder arrangörerna in till ett uppstartsseminarium om investeringstvister med jurister från SCC och ledande utövare inom området. Seminariet kommer att kretsa kring bland annat:

• Interimistisk skiljeman under SCC-reglerna

• Praktiska aspekter av att arbeta med ett stort investeringstvistsmål

• ”The Embassy Construction Case”

Seminariet följs av en mottagning på Mannheimer Swartling. Läs mer i programmet:

Program - Uppstartsseminarium

Följande lag är registrerade för Uppsala pre-moot: Goethe-Universität Frankfurt, International University Mitso, Lomonosov Moscow State University, Peking University School of Transnational Law, Sciences PO i Paris, University of Luxembourg, och Uppsala univesitetslag.

För frågor och anmälan, kontakta anton.sahlen@jur.uu.se.

Frankfurt Investment Arbitration Moot äger rum 7 -12 mars 2016 i Frankfurt, och kommer att använda sig utav SCCs regler. SCC håller en konferens en konferens på plats i Frankfurt i samband med FIAM, läs mer om den här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här