Sök

Förslag till Skiljeförfaranderegler 2017 och till Regler för förenklat skiljeförfarande 2017 tillgängliga för kommentarer

SCC arbetar ständigt för att kunna erbjuda såväl innovativt som kostnads- och tidseffektivt skiljeförfarande till det internationella näringslivet. Ett exempel på detta är de nya SCC-reglerna som förväntas träda i kraft den 1 januari 2017.

Mycket har förändrats inom skiljeförfarande sedan SCC senast reviderad sina regler år 2010, när bestämmelser om interimistisk skiljeman infördes. Näringslivets efterfrågan på än mer kostnadseffektiva förfaranden följer bl.a. av det ökade antalet komplexa flerpartstvister. Regler om transparens i investeringstvister har sett dagens ljus och förhållandet mellan sekreterare och skiljenämnden har diskuterats flitigt.

I september 2014 tillsatte SCC:s styrelse en kommitté med uppgift att revidera SCC:s regler. Kommittén består av:

Celeste E. Salinas Quero utsågs till sekreterare i kommittén.

Arbetet i kommittén har resulterat i förslag till Skiljedomsregler och förslag till Regler för Förenklat Skiljeförfarande: 

Skiljedomsregler 2017 

Regler för Förenklat Skiljeförfarande 2017

Du uppmanas att lämna synpunkter på förslagen till nya regler. Vänligen skicka dina kommentarer till Consultation@chamber.se senast den 23 maj 2016.

En hearing för att diskutera förslagen till nya regler kommer att äga rum i Stockholm den 9 juni 2016, se detaljer nedan. Vid hearingen kommer att diskuteras även de synpunkter som inkommit. Anmäl dig här för att delta i hearingen.

Vi ser fram emot dina synpunkter!

Mer information:

Hearing:

9 juni 2016

12.00 - 14.00

Stockholms handelskammare (SCC) Brunnsgatan 2, Stockholm

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här