Sök

ICSID och SCC bjuder in till gemensamt frukostmöte

Den 22 april arrangerar SCC ett frukostseminarium med Martina Polasek, Team leader och jurist vid ICSID. I en dialog med SCC:s jurist Celeste Salinas Quero, kommer Martina att dela med sig av erfarenheter från hennes 15 år vid ICSID där hon bland annat hanterat över 100 investeringstvister.

Detta är ett bra tillfälle att få en sällsynt inblick i detta arbete, och ämnar att i huvudsak svara på frågan "Vad karaktäriserar ett skiljeförfarande vid ICSID"?

Frågor som kommer att beröras är:

• Hur utses skiljemän och hur avgörs kostnader?

• Vem gör vad i ett ICSID-förfarande? Praktiska aspekter av ICSID:s ärendehantering.

• Vad kan parterna göra för att göra förfarandet så effektivt som möjligt?

• Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan ett ICSID- och SCC-förfarande, ur parternas och ombudens perspektiv?

Formatet kommer också att möjliggöra gott om tid för frågor.

Mer om talarna

Direkt till registrering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här