Sök

Investeringstvister 2015 vid SCC

Under 2015 hade SCC flest nya investeringstvister någonsin. Den 31 december 2015 fanns 17 ärenden för behandling hos SCC under energistadgefördraget eller ett bilateralt investeringsskyddsavtal.

Sedan det första fallet registrerades 1993 har totalt 85 mål som rör investeringstvister inkommit till SCC. En majoritet av fallen, 62 stycken, har administrerats under SCC-reglerna. SCC är dessutom angiven i många bilaterala investeringsavtal som utseende organ enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler, och hanterar därför skiljeförfarande mellan investerare och stat i egenskap av detta.

Investerarna i SCC:s investeringstvister kommer från sammanlagt 23 olika länder. De vanligaste förekommande nationaliteterna bland investerare är ryska (15 st), följt av tyska (13 st), nederländska (10 st), och engelska (9 st).

Läs mer:

SCC Statistik Investeringstvister (eng)

Handläggning av investeringstvister

UNCITRAL:s regler om transparens i investeringstvister

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här