Sök

Johan Gernandt prisades i samband med CIETAC:s 60-årsjubileum

Svenske advokaten Johan Gernandt har tilldelats CIETAC Lifetime Achievement Award för sitt långa engagemang och arbete med organisationen och dess utveckling. Ceremonin hölls den 28 september under China Arbitration Summit i Peking. Mötet arrangeras bland annat av CIETAC, som firar 60-årsjubileum 2016.

Johan Gernandt var under många år ordförande vid SCC, som ju har en lång historia av nära samarbete med CIETAC. Gernandt är sedan 1994 listad på CIETAC:s panel av skiljemän, och är den enda utländska person som haft äran att belönas med Lifetime Achievement Award. Johan Gernandt kommenterar priset:

 "Jag är mycket tacksam över att få ta emot denna utmärkelse.
Prisutdelningen i Peking var fantastisk, och det var många
svenskar närvarande. Det är mycket viktigt att vi utvecklar våra
goda och stabila relationer med CIETAC."

Johan Gernandt arbetar sedan 2009 som konsult hos advokatfirman Vinge.

Kinas vice premiärminister, samt Sveriges ambassadör i Kina Anna Lindstedt, närvarade vid ceremonin för att visa sin uppskattning och sitt stöd för det långa samarbetet mellan de svenska och kinesiska skiljedomsinstituten.

En av talarna i öppningssessionen för China Arbitration Summit var ordföranden för International Council for Commercial Arbitration (ICCA), Donald Donovan. I sitt tal berörde Donovan bland annat hur institutionerna blir alltmer internationella och flexibla, med en allt bredare verksamhet, men hur kärnnormer fortfarande är de sammanhållande faktorerna för skiljeförfarandesystemet. När det gäller utvecklingen inom internationellt skiljeförfarande, ser han framväxten av ett verkligt gränsöverskridande rättssystem i kommersiella frågor:

 The ultimate end of that system is not commerce for its own sake. As 
international arbitration lawyers, we should insist on the capacity of fair 
and efficient dispute resolution to facilitate and promote productive 
economic activity that will, in turn, enhance the social well-being of the 
peoples ultimately affected by the process and, in turn yet again, 
contribute to international harmony”, sa Donovan.

En annan talare under China Arbitration Summit var SCC:s ordförande Kaj Hobér, som där talade på ämnet ”Emergency Arbitration - A Lasting Trend?" Den 26 september höll även SCC och CIETAC en gemensam konferens med fokus på skillnader och likheter inom skiljeförfarande i Sverige och Kina, med bland andra SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson som en av talarna.

Se presentationen från SCC-CIETAC-konferensen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här