Sök

Kairo: Arabiska perspektiv på investeringstvister

Förra veckans konferens i Kairo om investeringstvister lockade nästan 150 personer och bjöd på livliga debatter. En om talarna, SCC:s jurist Anja Håvedal Ipp, rapporterar från eventet.

Konferensen "International Investment Arbitration involving Arab States: Issues and Challenges" ägde rum den 31 mars i Kairo. Eventet är årligen återkommande och organiseras gemensamt av CRCICA och SCC. De många framstående talarna diskuterade temat utifrån såväl lokala, regionala som internationella perspektiv. De egyptiska talarna berörde främst regionala investeringslagar, fördrag och mekanismer för tvistlösning, medan SCC:s talare fokuserade mer på internationella trender inom investeringstvister.

En av dagens höjdpunkter var den livliga diskussionen som bara involverade talarna utan också flera personer i publiken. De ämnen som framkallade mest debatt handlade främst om regional investeringspolitik. Flera talare konstaterade att det sedan 2011 har skett en betydande ökning av antalet krav som lämnats in av investerare mot Egypten, och att Egypten nu är en av de vanligast förekommande svarande i ICSID-förfaranden totalt sett. Paneler diskuterade ursprunget för dessa tvister, skillnaderna mellan olika tvistlösningsforum, samt potentiella förbättringar av det nuvarande systemet för lösning av tvister mellan investerare och stat.

Mr. Nassib Ziade påpekade att arabiska skiljemän sällan utses i investeringstvister, och argumenterade intensivt för att det åligger skiljedomsinstitut att säkerställa större mångfald bland skiljemän. Andra svarade att detta inte är en passande roll för ett skiljedomsinstitut, utan att det snarare handlar om att arabiska partier bör börja utse arabiska ombud och arabiska medskiljemän. Idag representeras arabiska parter i investeringstvister nästan alltid av västerländska ombud, och parterna utser vanligtvis icke-arabiska skiljemän.

Ambassadör Waghuih Hanafi från Leage Arab gav en sällsynt inblick i arbetet hos the Arab Investment Court. Christer Söderlund från Magnusson Law talade sedan om inkonsekventa och oavsiktliga tolkningarna av gällande bestämmelser.

Se Söderlunds presentation här: Inconsistent and Unintended Interpretations of the Applicable Provisions

Sammanfattningsvis kan sägas att konferensen berörde och engagerade en stor publik från både det arabiska näringslivet och rättsväsendet. De intensiva debatterna om bland annat placeringsinriktningen i arabvärlden och investeringstvister med arabiska partier kommer med all säkerhet att fortsätta på framtida CRCICA-evenemang.

Cairo Investment Arbitration Conference 2016

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här