Sök

Kontraktuella frågor i fokus på höstens Swedish Arbitration Days

Den 8 och 9 september 2016 arrangeras för femte gången skiljedomskonferensen Swedish Arbitration Days i Stockholm. Som tidigare är platsen Grand Hôtel.

Den här gången har arrangörerna, Swedish Arbitration Association (SAA), valt att ägna konferensen åt frågor kring materiell rätt snarare än processuella ämnen. Det sker under den övergripande rubriken ”Contractual issues in international Arbitration.” 

    ”Många av oss i SAA tyckte att det var dags att ta ett grepp om materiella frågor som man ofta stöter på i
     rollen som ombud eller skiljeman i kommersiella tvister, exempelvis innebörden och följderna av
     ansvarsbegränsningsklausuler”, säger SAA:s ordförande Christer Danielsson

Detta återspeglas också i inbjudan till konferensen där det heter: 

”In the increasingly complex world of international arbitration jurisdictional and other procedural issues sometimes take precedence over the substantial issues in dispute. It is easily forgotten that the very basics for disputes in international arbitration is the contract and the interpretation and application thereof. The primary task for Tribunals is, and should be, to resolve disputes by interpreting and applying contracts on the basis of arguments and evidence presented to it.” 

    ”Flera av seminarierna behandlar ämnen som är högaktuella, till exempel handelssanktioners inverkan på
     kontrakt eller betydelsen av ändrade förhållanden i långtidsavtal, såsom avtal om gasleveranser”, tillägger
     Christer Danielsson. 

Förutom ett inledningsanförande av Michael Polkinghorne, White & Case i Paris, omfattar konferensen sex seminarier, med en moderator och tre talare i varje. Dessa 24 personer representerar inte mindre än 8 jurisdiktioner. Moderatorerna och talarna är alla framstående domare (t.ex. HD:s ordförande Stefan Lindskog), skiljedomspraktiker eller bolagsjurister. 

För ytterligare information och registrering, gå till SAA:s hemsida www.swedisharbitration.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här